Oferta

Kompleksowe usługi budowlane w Grudziądzu i całym kraju

 

W ramach prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wykonujemy:

? projekty robót rozbiórkowych;
? wyburzenia obiektów przemysłowych z infrastrukturą i obiektów budownictwa mieszkaniowego;
? wyburzenia innych obiektów z cegły, stali i żelbetu o dowolnej wielkości i wysokości;
? usuwanie azbestu;
? wycinki drzew.

Załatwiamy wszelkie formalności (od projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na budowę do wykreślenia obiektu z ewidencji geodezyjnej).

 

Od 2012 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o nowe usługi – roboty budowlane:

? prace ziemne, w tym rozbiórka budowlana infrastruktury podziemnej,
? załadunek i wywóz śniegu,
? wyrwanie drzew i pni, ich załadunek oraz wywóz,
? prowadzenie robót rozbiórkowych przy rozbiórkach nawierzchni z bruku, kostki kamiennej i brukowej,
? rozbiórki i wyburzenia nie tylko konstrukcji murowych i betonowych, ale także żelbetonowych
? roboty rozbiórkowe wysokich obiektów,
? precyzyjne wykonywanie częściowych rozbiórek obiektów, gdzie niedopuszczalne są wibracje i drgania.

 

Realizacja obiektów budownictwa rolniczego

Budujemy od projektu do oddania do użytkowania: obory, chlewnie, inne budynki inwentarskie, budynki magazynowe, składowe, garażowe w konstrukcji stalowej, żelbetowe i murowane szklarnie, silosy na kiszonkę, płyty obornikowe i inne.

 

 

 

wyburzanie