Oferta

Kompleksowe usługi budowlane w Grudziądzu i całym kraju

 

W ramach prac rozbiórkowych i wyburzeniowych wykonujemy:

→ projekty robót rozbiórkowych;
→ wyburzenia obiektów przemysłowych z infrastrukturą i obiektów budownictwa mieszkaniowego;
→ wyburzenia innych obiektów z cegły, stali i żelbetu o dowolnej wielkości i wysokości;
→ usuwanie azbestu;
→ wycinki drzew.

Załatwiamy wszelkie formalności (od projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na budowę do wykreślenia obiektu z ewidencji geodezyjnej).

 

Od 2012 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o nowe usługi – roboty budowlane:

• prace ziemne, w tym rozbiórka budowlana infrastruktury podziemnej,
• załadunek i wywóz śniegu,
• wyrwanie drzew i pni, ich załadunek oraz wywóz,
• prowadzenie robót rozbiórkowych przy rozbiórkach nawierzchni z bruku, kostki kamiennej i brukowej,
• rozbiórki i wyburzenia nie tylko konstrukcji murowych i betonowych, ale także żelbetonowych
• roboty rozbiórkowe wysokich obiektów,
• precyzyjne wykonywanie częściowych rozbiórek obiektów, gdzie niedopuszczalne są wibracje i drgania.

 

Realizacja obiektów budownictwa rolniczego

Budujemy od projektu do oddania do użytkowania: obory, chlewnie, inne budynki inwentarskie, budynki magazynowe, składowe, garażowe w konstrukcji stalowej, żelbetowe i murowane szklarnie, silosy na kiszonkę, płyty obornikowe i inne.

 

 

 

wyburzanie